Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Κάρπαθο

Την  24/7/2015 υπεγράφη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Κάρπαθο με λήξη ισχύος της Π.Σ. ένα έτος από την υπογραφή της. Με την 78/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της προγραμματική σύμβασης ως προς την ισχύ κλπ.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και μετά από συνεννοήσεις με το  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να  δώσει την σύμφωνη γνώμη όπως την ζητά με το αρθμ. 58426/2015 έγγραφο της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  έγιναν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των συμβάσεων.

Ο χρόνος που απαιτήθηκε προκειμένου να προσκομισθούν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου υπερέβη της διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με αποτέλεσμα να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης.

YDROPLANA

Η ίδρυση Υδατοδρομίου στη Κάρπαθο, θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας και την  εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων του Νομού Δωδεκανήσου, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο».

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.

Η λειτουργία υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες.

Παρακαλούμε για την έγκριση σύναψης καθώς και των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Κάρπαθο προϋπολογισμού 150.000,00 € προ ΦΠΑ.  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν.Δωδεκανήσου έτους 2016 (ΚΑΕ 9899).

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Χατζημάρκος