Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στη διάρκεια του 89ου Ετήσιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων στο Anaheim της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Βασίλη Χαλκιά, από το Απέρι Καρπάθου, πρώην Πρόεδρο της HELLASTRON και νυν Πρόεδρο της IRF, και τον κ. Σ. Σταυρή, επίσης πρώην Πρόεδρο της HELLASTRON μέλη στο ΔΣ της Ένωσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Ο κ. Χαλκιάς καταλαμβάνει για το 2022 τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου, το 2023 του Α’ Αντιπροέδρου που στη συνέχεια οδηγεί στην Προεδρία του IBTTA το 2024. 

Το δίκτυο των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων της HELLASTRON, τόσο από πλευράς αρτιότητας κατασκευής υποδομών, όσο και από πλευράς λειτουργίας και παροχής επιπέδου εξυπηρέτησης,και κατατάσσεται σε πολύ υψηλού επιπέδου θέση παγκοσμίως. 

Tα στελέχη των ελληνικών εταιρειών εκπροσωπούν επάξια την χώρα και την HELLASTRON στις διάφορες Τεχνικές Επιτροπές που συμμετέχουν, αποκτώντας και μεταφέροντας τεχνογνωσία για τη διατήρηση του κλάδου στη πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εκπροσώπηση αυτή, έμμεσα ή άμεσα, εκτείνεται διαχρονικά, πέραν του ΙΒΤΤΑ,  από το Συμβούλιο Κυκλοφοριακών Ερευνών των ΗΠΑ (Transportation Research Board “TRB” of the National Academies of Sciences)  στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures –“ASECAP”–) και την Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation –“IRF” –)  με κατακλείδα τις Προεδρίες της ASECAP και της IRF, στο πρόσωπο του πρώτου Προέδρου της HELLASTRON κ. Β. Χαλκιά, καθώς και την καθιέρωση πλέον της Ελλάδας ως μόνιμου και ισότιμου μέλους στη Διοικούσα Επιτροπής της ASECAP μαζί με τις Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία και την κατοχύρωση της χώρας μας στην Προεδρία της Ένωσης ανά επταετία.

Στα πλαίσια αυτά ο δεύτερος Πρόεδρος της HELLASTRON κ. Σ. Σταυρής, υπηρετεί στη Διοικούσα Επιτροπή της ASECAP τη διετία 2019-2021 με τον τρίτο Πρόεδρο της HELLASTRON Κ. Κουτσούκο να τον διαδέχεται για τη διετία 2021 – 2023.

ΗΕLLASTRON