1959: “ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ”.
11η Επέτειος της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.

Του προγράμματος επιμελήθηκαν ο Ιατρός και Δημοσιογράφος Γεώργιος Γεωργίου και ο Μανώλης Πρωτοψάλτης Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του κράτους.

Από το αρχείο του ιατρού Γεωργίου Μιχ. Γεωργίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολική ή μερική του περιεχομένου, 1959: Εθνικό Πρόγραμμα, με οποιονδήποτε τρόπο.